В Україні легалізували домашніх працівників: що змінить новий закон

Читать на русском
Автор
Закон про домашніх працівників Новина оновлена 26 квітня 2024, 14:59
Закон про домашніх працівників. Фото Колаж "Телеграфа"

Закон передбачає багато нововведень

У четвер, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила закон щодо регулювання праці домашніх працівників. Зокрема, він вводить в законодавство поняття "домашня праця".

За відповідний законопроєкт №5695 проголосував 231 народний депутат. Цей документ має забезпечити соціальний захист домашнім працівникам та знизити рівень незадекларованих працівників.

Після прийняття закону в Кодексі законів про працю України з'явиться нова глава XI-A "Регулювання праці домашніх працівників". Вона складатиметься з шести нових статей, в яких визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначаються обов'язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

Кого вважатимуть домашнім працівником

Згідно з законом, домашнім працівником вважатиметься фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем не менше ніж 40 годин на місяць. Крім того, домашньою працею вважатиметься це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором.

Гарантії для домашнього працівника

Передбачається, що домашні працівники зможуть користуватися всіма трудовими правами та гарантіями, передбаченими законодавством про працю. Зокрема, правом на безпечні та здорові умови праці.

Оформлення трудових відносин

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. Зміни до трудового договору можуть вноситися за згодою сторін і мають фіксуватися у письмовій формі.

Страхування

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на добровільних засадах. Крім того, сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.

Тривалість робочого часу

Домашній працівник самостійно зможе вести облік свого робочого часу у зручній для нього формі та погоджує його з роботодавцем у строки, визначені трудовим договором. На домашніх працівників поширюватимуться загальні положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, а якщо у зв'язку зі специфікою домашньої праці неможливо дотримати передбачену законом щотижневу тривалість робочого часу, допускається за провадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за місячний обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Гарантії надання житла

Закон передбачає надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві. Також передбачається можливість закріплення в трудовому договорі з домашнім працівником надання йому житла, вводиться гарантія щодо заборони роботодавцю самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування таким житлом.

Хто не зможе стати домашнім працівником

Не допускається прийняття на роботу домашнім працівником особи, яка не досягла 16-річного віку. Крім того, не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

Припинення трудового договору

Договір може бути припинений з ініціативи однієї із сторін. Про розірвання трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП роботодавець повідомляє домашнього працівника не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором. Домашній працівник має право негайно в односторонньому порядку розірвати трудовий договір з роботодавцем у разі вчинення стосовно нього членом домогосподарства дій, які посягають на честь чи гідність домашнього працівника, або втручання в його особисте життя.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, за яким людина може залишитися безробітною за те, що не повідомила роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.